MİMARLIK

Bir mimarlık ofisini ziyaret etmeden önce neye ihtiyacınız olduğunu genel hatları ile belirlemiş olmanız proje sürecinin hızlanmasına katkı sağlayacaktır. Yapının hangi amaç ile kullanılacağı, kaç kişi için tasarlanacağı ve yaklaşık olarak bu iş için kullanılacak bütçe belirlenmelidir. Bu sayede Mimarlık ofisinde yapılacak ön görüşmede mimar tarafından sorulan sorular ve yönlendirmeler ile birlikte var olan fikir daha uygulanabilir ve ihtiyaçları en üst düzeyde karşılar nitelikte ortaya çıkacaktır.

Bir mimari projeye başlamak için gerekli dokümanlar:

 • Arsaya ait tapu
 • İlgili Belediyeden alınacak imar durumu ve plan notları.
 • İnşaatın yapılacağı arsaya ait Harita Mühendisinden alınacak olan mevcut arazi kotlarını gösterir Plan kote çalışması.
 • Müşteri tarafından oluşturulan ihtiyaç listesi.

Mimari projeler; yapılacak olan projenin türü, büyüklüğü, kapsamına bağlı olarak ücretlendirilir ve ödeme takvimi proje aşamalarına bağlı olacak şekilde sözleşme şartlarında belirlenir.

Genel olarak mimari projelendirme 5 aşamadan oluşur:

 • Taraflarca Proje sözleşmesi imzalanır.
 • Mimari ofis tarafından İlk şematik tasarım hazırlanır.
 • Sözleşme doğrultusunda Mimari ofis tarafından Avan proje hazırlanır.
 • Sözleşme doğrultusunda Mimari ofis tarafından Mimari Ruhsat projesi hazırlanır.
 • Sözleşme doğrultusunda Mimari ofis tarafından Mimari Uygulama projesi hazırlanır.

Evet. Zirve İnşaat aynı zamanda bir inşaat firmasıdır. Kaba-ince inşaat ve anahtar teslim hizmetleri vermektedir.

Evet. Firmamız mimari proje ile birlikte statik proje, elektrik projesi, tesisat projesi, jeoloji raporu ve peyzaj projesini de yapıp yöneticiliğini üstlenmektedir.

Evet. Müşteri talebi doğrultusunda ilgili yapı denetim firmaları ile anlaşıp yöneticiliği üstlenilmektedir.

Evet. Firmamız her projesinde ilgili belediyelerde gerekli takipleri yapmaktadır.

İÇ DEKORASYON

Bir mimarlık ofisini ziyaret etmeden önce neye ihtiyacınız olduğunu genel hatları ile belirlemiş olmanız proje sürecinin hızlanmasına katkı sağlayacaktır. Yapının hangi amaç ile kullanılacağı, kaç kişi için tasarlanacağı ve yaklaşık olarak bu iş için kullanılacak bütçe belirlenmelidir. Bu sayede Mimarlık ofisinde yapılacak ön görüşmede mimar tarafından sorulan sorular ve önerilen fikirler ile birlikte istekler gerçekçi bir platformda var olmaya başlayacaktır.

Bir İç dekorasyon/ tadilat projesine başlamak için gerekli dokümanlar:

 • Mevcut ise çalışma yapılacak alana ait mimari projeler.
 • Mevcut ise çalışma alanına ait elektrik projeleri.
 • Mevcut ise çalışma alanına ait mekanik projeler.
 • İş veren tarafından oluşturulan ihtiyaç listesi.
 • Projelendirilecek alana ait görseller.
 • Kullanıcının belli olduğu durumlarda firmayı tanıtır nitelikte dokümanlar.

İç Mimari projeler; yapılacak olan projenin türü, büyüklüğü, kapsamı ve kullanılacak malzemelerin niteliğine bağlı olarak ücretlendirilir ve ödeme takvimi sözleşe şartlarında belirlenir.

Taraflarca Proje sözleşmesi imzalanır. Yapılan ön görüşme sonucunda Mimari ofis tarafından konsepti belirleyici İlk şematik tasarım hazırlanır. Taraflarca onaylanan ön tasarım detaylı bir proje haline getirilir. Uygulamanın tarafımızca yapılması durumunda ilgili proje departmanları ile koordinasyon sağlanarak planlanan tasarım hayata geçirilir.

Evet. Zirve İnşaat iç dekorasyon projelerinde kendi uzman ekibi ile uygulama işlerini yapmaktadır.

Uygulamanın tarafımızca yapılması durumunda; sözleşmede belirlenen şartlar altında tüm uygulama gurupları arasındaki koordinasyon Zirve İnşaat tarafından sağlanır.